весь Кіровоград - головний інформаційний ресурс регіону весь Кіровоград - головний інформаційний ресурс регіону

Розділ: новини стисло
Дата: 19 травня 2010 року
Документ знаходиться за адресою:
http://old.kirovograd.net/shortly/2010/5/19/informaciina_sesija_dlja_gromadskih.htm
Інформаційна сесія для громадських організацій Кіровограда. Завтра, 20 травня, о 15.00 год. вiдбудеться iнформацiйна сесiя для громадських органiзацiй м. Кiровограда

Мiсце проведення: м. Кiровоград, вул. Декабриcтів 6/15 ( в примiщеннi обласнoї бiблiотеки для юнацтва iм О.М.Бойченка)

До участ в сесiї запрошуються лiдери громадських органiзацiй Кiровоградської областi та всi бажаючі, хто має досвiд роботи в третьому секторi або співпрацює з громадськими органiзацiями.

Програма:

1.Представлення обласного туру XII Всеукраїнського конкурсу бiзнес-планiв пiдприємницької дiяльностi серед молодi (Бондаренко Андрiй Миколайович, заступник начальника вiддiлу молодіжної
полiтики, сім'ї та жiнок управлiння сім'ї та молодi Кiровоградської облдержадмiнiстрацiї, Надутенко Олена Валентинiвна, виконавчий директор Кiровоградського обласного регiонального вiддiлення Спiлки пiдприємцiв малих, середнiх приватизованих пiдприємств України).

2.Презентацiя дiяльностi Кiровоградської обласної молодiжної громадської органiзацi "Iнститут соцiальної адаптацiї" (Вiннiк Марина Володимирiвна, президент Кiровоградської обласної молодiжної
громадської органiзацi "Iнститут соцiальної адаптацiї")

3. Iнформування представникiв громадських органiзацiй про додатковi ресурси (за матерiалами Iнтернет)

Учасники сесiї матимуть змогу розмiстити свої повiдомлення на стендi
"Громадськi органiзацiї iнформують".

За довiдками звертайтеся за адресою:
ТIМО
Вiдкритi дверi"
м.Кiровоград, вул. Декабристiв 6/15
тел.(0522)22 77 93, тел/факс 22 74 45
електронна адреса: timo_od@mail.ru
Ольга Вiкторiвна Прядко