весь Кіровоград - головний інформаційний ресурс регіону весь Кіровоград - головний інформаційний ресурс регіону

Розділ: новини стисло
Дата: 12 травня 2009 року
Документ знаходиться за адресою:
http://old.kirovograd.net/shortly/2009/5/12/kirovogradshina_postupovo_dolaye_krizovi.htm
Кіровоградщина поступово долає кризові явища! Внаслідок господарських відносин виникає дебіторська та кредиторська заборгованість суб'єктів господарювання, від стану погашення якої суттєво залежить їх фінансовий стан.

Про поступове подолання кризових явищ та стабілізацію роботи підприємств області протягом січня-березня поточного року свідчить зменшення їх взаємозаборгованості. Так, загальна сума дебіторської заборгованості станом на 31 березня 2009р. зменшилась порівняно з початком поточного року на 4,3% і склала 4440,6 млн.грн., кредиторської – на 8,1% та становила 5647,1 млн.грн. Про це повідомляє головне управління статистики в Кіровоградській області.

Поступово стабілізується робота промислових підприємств області. Загальна сума дебіторської заборгованості зменшилась на 3,7% внаслідок її скорочення на підприємствах добувної та переробної промисловості. Зменшилась кредиторська заборгованість у підприємств з виробництва транспортних засобів та устатковання (на 35,2%) та у підприємств, які займалися виробництвом іншої неметалевої мінеральної продукції (на 3,4%).

Найбільша питома вага заборгованості підприємств області спостерігалася між підприємствами та установами в межах України і лише 2,7% у дебіторській та 8,3% у кредиторській заборгованості – заборгованість з країнами СНД та далекого зарубіжжя.

Потрібно відмітити, що порівняно з відповідним періодом попереднього року зменшились борги підприємств області підприємствам Росії. Так, довгострокова кредиторська заборгованість зменшилась на 14,2%, а поточна – на 16,1%.

Левову частку у структурі дебіторської (99,5%) та кредиторської (87,7%) заборгованості склала поточна заборгованість, яка виникла в ході операційної діяльності підприємств області і має бути погашена найближчим часом. Частка довгострокової дебіторської та кредиторської заборгованості склала лише 0,5% та 12,3% загальної суми заборгованості. У структурі поточної заборгованості 5% дебіторської та 8,5% кредиторської заборгованості прострочено.

Порівняно з відповідною датою попереднього року частка простроченої заборгованості зменшилась у дебіторській заборгованості на 0,6 в.п., кредиторській – на 1,1 в.п., що свідчить про поліпшення стану взаєморозрахунків підприємств області.

Більше половини загальної суми заборгованості підприємств області припало на підприємства м.Кіровограда, відповідно, 2651,5 млн.грн. (59,7%) дебіторської та 3285,9 млн.грн. (58,2%) кредиторської заборгованості.