весь Кіровоград - головний інформаційний ресурс регіону весь Кіровоград - головний інформаційний ресурс регіону

Розділ: новини стисло
Дата: 2 квітня 2009 року
Документ знаходиться за адресою:
http://old.kirovograd.net/shortly/2009/4/2/naibilshe_shkidlivih_rechovin_vid.htm
Найбільше шкідливих речовин від спалювання в енергетиці! У 2008р. в атмосферне повітря області від стаціонарних джерел забруднення підприємств та організацій надійшло 14,2 тис. т забруднювальних речовин, що на 6 тис. т (на 29,5%) менше ніж за 2007р., - повідомляє головне управління статистики в Кіровоградській області.

Як і у попередніх роках, найбільший обсяг викидів шкідливих речовин припадає на процеси спалювання в енергетиці 5,2 тис. т (36,5% загального обсягу викидів), з них 3 тис. т забруднювальних речовин надійшли від процесів спалювання в промисловості, 1,6 тис. т – від процесів спалювання в непромислових установках для спалювання. Значний обсяг викидів надійшов від виробничої діяльності підприємств області – 4,7 тис. т (32,8%) та видобутку і розподілу палива та геотермальної енергії – 4,2 тис. т (29,5%).

У структурі загального обсягу викидів забруднювальних речовин найбільша частка припадає на м.Кіровоград (20,4%), Голованівський (15,6%), Світловодський (9,7%) Компаніївський (8,8%), Олександрівський (6,9%), Петрівський (6,6%) райони, що становить більше двох третин загального обсягу викидів по області.

У середньому від діяльності одного підприємства у повітря надійшло 30,6 т забруднювальних речовин. У розрахунку на 1 км2 припадає 577,9 кг загального обсягу викидів забруднювальних речовин, на одну особу – 13,8 кг.

Порівняно з 2007р. зменшилися викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у 15 містах та районах області, значно – Олександрії (у 28,6 раза), Новгородківському (в 1,8 раза) та Бобринецькому (в 1,7 раза).

Основною причиною зменшення обсягу викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря є скорочення обсягів виробництва підприємствами. Разом з цим у 10 районах області збільшилися обсяги викидів забруднювальних речовин, значно – у Новомиргородському (в 9,3 раза), Вільшанському (в 1,7 раза), Олександрійському (в 1,6 раза).
Протягом 2008р. найбільше викинуто речовин у вигляді суспендованих твердих частинок (29,9%), оксиду вуглецю (18,4%), сполук азоту (17,5%), метану (14%), діоксиду та інших сполук сірки (11,7%). Порівняно з попереднім роком значно зменшився обсяг викидів діоксиду та інших сполук сірки (у 3,2 раза) та речовин у вигляді суспендованих твердих частинок (у 1,6 раза).

Із загальної кількості викидів 9,5 тис. т (67,1% забруднювальних речовин та їхніх сполук) мають парниковий ефект. Зокрема це діоксид азоту (2,3 тис. т), оксид вуглецю (2,6 тис. т), метан (2 тис. т), діоксид сірки (1,7 тис. т), неметанові леткі органічні сполуки (0,8 тис. т), оксид азоту (0,1 тис. т) та аміак (25,5 т). Крім того, в атмосферу надійшло 917,1 тис. т діоксиду вуглецю, який також має парникову дію.

Основними забруднювачами довкілля є підприємства переробної промисловості (35,9% загального обсягу забруднювальних речовин), транспорту та зв'язку (27,7%), добувної промисловості (15,8%).

З метою охорони атмосферного повітря у 2008р. підприємствами області було заплановано здійснити 17 заходів, з них здійснено 15. Із загальної кількості виконаних заходів 7 спрямовано на підвищення ефективності існуючих очисних установок. В результаті впровадження заходів очікувалось зменшення обсягу викидів на 192,6 т, тоді як фактичне зменшення склало 463 т (у 2,4 раза більше). Однак, це суттєво не вплинуло на зменшення загальних обсягів викидів по області.