весь Кіровоград - головний інформаційний ресурс регіону весь Кіровоград - головний інформаційний ресурс регіону

Розділ: новини стисло
Дата: 9 лютого 2009 року
Документ знаходиться за адресою:
http://old.kirovograd.net/shortly/2009/2/9/u_sichni_biblioteci_imeni_chizhevskogo.htm
У січні бібліотеці імені Чижевського подарували чимало книг! Так, від автора Сергія Івановича Шевченка бібліотека отримала книгу «Лицарі українського степу: 70-річчю Кіровоградської області присвячується: Збірка статей (1983 – 2008 рр.)»

На сторінках книги постають образи патріотів України, великих центральноукраїнців, які творили менталітет нації, державність козацькою шаблею чи гетьманською булавою, політичним універсалом чи пером письменника, рідною мовою чи театральним образом, невмирущою піснею чи караваєм хлібороба, емігрантською книгою чи табірним віршем, правдивим словом чи високою мелодією, всеперемагаючою любов'ю чи педагогічним вмінням, у селі чи в місті.

Від видавництва ТОВ «Імекс-ЛТД» бібліотека отримала у подарунок книгу «Заповідні куточки Кіровоградської землі» Книга присвячена опису природно-заповідних територій та об'єктів Кіровоградщини. Читачі знайомляться з природними умовами області, історією досліджень цього краю. Охарактеризовані рослинний та тваринний світ області. Особлива увага звернена на види рослин та тварин, що підлягають охороні. Описані природні умови, рослинний світ та фауна природно-заповідних територій – заказників, пам'яток природи, заповідних урочищ, дендропарку, парків-пам'яток садово-паркового мистецтва, а також проектованих національного та регіональних парків. Висвітлені подальші напрями розвитку природно-заповідної мережі області, її значення для екологічного виховання населення, насамперед, молоді. Розрахована на широке коло читачів.

Письменник Юрій Миколайович Матіовос написав книгу, яка теж подарована бібліотеці – «Вулицями рідного міста» У цьому виданні вперше зроблена спроба висвітлити походження назв основних вулиць обласного центру, а також передмість, парків, майданів, скверів, мостів, набережних – усіх об'єктів, що є складовими міста з 255-літньою історією. Матеріалом для вивчення теми послужили архівні документи, наукові праці, публікації в періодиці різних років і видань, народні перекази, спогади старожилів, власні спостереження автора, який живе у місті понад півстоліття. В основу дослідження покладено історичний аналіз подій, пов'язаних з утворенням поселень, вулиць, їх назв, а також короткі дані про людей, причетних до заснування та розвитку міста над Інгулом.

«Енциклопедія фізичної реабілітації. Т. I, ІІ: Науково-методичне видання» також поповнило фонди бібліотеки. Це навчально-методичне та науково-філосовське видання «Енциклопедія фізичної реабілітації» є фундаментальним дослідженням процесів фізичної реабілітації, її компонентів, викладених в лекційно-семінарських та практично-лабораторних заняттях для системи університетської освіти України. Вона містить в собі знання з анатомо-біологічних, медичних, рекреційних галузей.

Від Олександрійського видавництва Інформаційно-розважального тижневика «Городской курьер» до бібліотеки потрапило видання
«Очерки Александрийского уезда Херсонской губернии» Це історія краю у викладі одного з перших дослідників минувшини Олександрійщини – Василя Нікіфорова – це захоплююча подорож у часи Скіфії та козаччини, Новосербії та Новоросії.
Книга стала самостійним джерелом вивчення історії Кіровоградщини і Олександрійського краю, оскільки матеріали, використані під час її написання, частково загинули в часи лихоліть. Деякі версії автора і нині залишаються популярними серед дослідників історії України.

Від Державної льотної академії України бібліотека отримала книгу «Этика и эстетика. Эстетика - культурология искусства. Ч. II: материалы для самостоятельной работы студентов дневной и заочной форм обучения. Учебно-методическое пособие»
Учебно-методическое пособие содержит материалы для самостоятельной работы студентов дневной и заочной форм обучения при подготовке к семинарским занятиям, коллоквиумам, круглым столам, зачетам по курсам этики, эстетики.

«Страноведение: Учебное пособие для иностранных слушателей отделения довузовской подготовки ГЛАУ» – ще один подарунок від ДЛАУ. В пособии представлены разнообразные страноведческие данные (география, экономика, политика, социальные структуры и учреждения, люди и их особенности – нравы, обычаи, менталитет), а также культурные аспекты (история, искусство, наука). Данное пособие направлено на расширение и углубление страноведческих знаний. Информационной основой служат текстовые и иллюстративные материалы, знакомящие иностранных слушателей с жизнью Украины, а также с национально-культурными особенностями разных стран. Издание включает словарь основных терминов и понятий, список справочной литературы, вопросы для повторения и самоконтроля. Предназначено для иностранных слушателей отделения довузовской подготовки ГЛАУ.