весь Кіровоград - головний інформаційний ресурс регіону весь Кіровоград - головний інформаційний ресурс регіону

Розділ: новини стисло
Дата: 3 листопада 2008 року
Документ знаходиться за адресою:
http://old.kirovograd.net/shortly/2008/11/3/litnye_ozdorovlennja_ditei_kirovogradshini.htm
Літнє оздоровлення дітей Кіровоградщини бажає бути кращим! У цьому переконані учасники громадського моніторингу за оздоровчою кампанією, що аналізували цього перебіг літнього оздоровлення дітей на Кіровоградщині.

Як розповів сайту «весь Кіровоград» Олексій Хмара, президент творчого об'єднання «Технології оптимального розвитку особистості», ця громадська організація за підтримки друзів і партнерів не тільки провела моніторинг, але й подала узагальнені пропозиції громадських експертів до влади.

Зокрема, у напрямку забезпечення громадського контролю за оздоровленням в області пропонується:
1. Ввести до складу Координаційної ради із забезпечення моніторингу й оцінки ходу виконання Обласної програми оздоровлення і відпочинку дітей, молоді та сімей з дітьми Кіровоградської області на 2007-2013 роки представників від громадськості, зокрема членів Експертної групи, Громадської ради при Кіровоградській ОДА
2. Розробити критерії та показники для оцінювання результативності впровадження Обласної програми оздоровлення і відпочинку дітей, молоді та сімей з дітьми Кіровоградської області на 2007-2013 роки.
3. Управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації:
покращити планування оздоровчої кампанії, зокрема через загальне оприлюднення на початках оздоровчої кампанії кількості путівок, що буде передана у кожен район, та категорій осіб, які зможуть оздоровитися за даними путівками;
передбачити у звітності щодо перебігу та результатів оздоровлення якісні показники оцінювання;
ініціювати широке громадське обговорення результатів оздоровчої кампанії 2008 року, зокрема щодо кількісно-якісних показників оздоровлення дітей, що перебувають у закладах інтернатного типу; впровадження різних форм відпочинку школярів області під час канікул, у тому числі за рахунок змістовних екскурсій; забезпечення оздоровлення дітей працівників сільськогосподарського виробництва, студентів соціально незахищених категорій, а також доцільності витрачання на це коштів бюджету;
ініціювати щорічне публічне звітування - підведення підсумків оздоровчої кампанії за участі органів влади, широкої громадськості та медіа.

У напрямку організації роботи Тендерного комітету управління у справах сім'ї та молоді Кіровоградської обласної державної адміністрації пропонується:
1. Окрім розміщення інформації про перебіг тендеру в спеціалізованих друкованих засобах масової інформації та мережі Інтернет, розміщувати цю інформацію в офіційному віснику Кіровоградської обласної ради «Народне слово» та на сайті Кіровоградської облдержадміністрації.
2. Доповнювати тендерну документацію торгів майбутніх періодів додатковими критеріями: функціональні або якісні характеристики послуг; терміни (періоди) надання послуг; терміни надання гарантії якості послуг; ціна контракту; кваліфікація учасників торгів тощо, а також вимогами до опису кількісних та якісних характеристик предмету закупівель.
3. Ввести до складу тендерного комітету незалежних експертів, які б окрім порівняння співвідношення ціни послуги та її споживчих якостей, здійснювали оцінку наданих послуг та величину отриманої для бюджету економії/втрат за результатами проведення тендеру.

У напрямку організації роботи структурних підрозділів управління у справах сім'ї, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації пропонується:
1. Забезпечити оприлюднення списків осіб, що пройшли оздоровлення, у тому числі в місцевих засобах масової інформації та мережі Інтернет.
2. Запровадити інформування громадськості про можливість оздоровлення із обов'язковим зазначенням предмету оздоровлення, цільових груп, що можуть оздоровитися, відомостей про заклади оздоровлення, періоди проведення оздоровлення.

У напрямку удосконалення нормативно-правової бази локального рівня з питань організації літнього оздоровлення дітей пропонується внести зміни до Обласної програми оздоровлення і відпочинку дітей, молоді та сімей з дітьми Кіровоградської області на 2007-2013 роки.

Зокрема:
надати уточнене визначення понять «відпочинкова зміна», «оздоровча зміна» та «тематична зміна», виходячи зі змісту закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04.09.2008 року №375-VI;
сформулювати мету програми як «Забезпечення якісного оздоровлення і відпочинку дітей, молоді та сімей з дітьми Кіровоградської області шляхом запровадження в регіоні комплексу заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного та спортивного характеру, спрямованих на зміцнення фізичного і психічного стану здоров'я мешканців області»;
сформулювати завдання програми як:
•підтримка заходів, що здійснюються підприємствами, установами та організаціями, фондами. громадянами та їх об'єднаннями в сфері оздоровлення;
•збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку в області
•створення умов для повноцінного літнього оздоровлення і відпочинку дітей області, особливо дітей, що потребують особливої соціальної уваги;
•здійснення контролю за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку незалежно від форми їх власності та підпорядкування;
•інформаційно-методичне забезпечення процесу оздоровлення;
 передбачити відображення основних положень державних соціальних стандартів оздоровлення та відпочинку дітей як в тексті програми, так і в тендерній документації основних розпорядників коштів, що виділяються на літнє оздоровлення дітей з обласного та місцевих бюджетів;
в розділі «Організаційно-методичне забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей та молоді» вилучити норму про створення Обласного центру організації оздоровлення та формування здорового способу життя при управлінні у справах сім'ї, молоді та спорту Кіровоградської ОДА, передбачивши натомість створення єдиного координаційного центру з організації оздоровлення;
в розділі «Очікувані результати» абзац 6 викласти у редакції «збереженню та розвитку інфраструктури сфери оздоровлення та відпочинку з одночасним збільшенням кількості дитячих заміських оздоровчих закладів та надаваємих ними послуг»;
в розділі «Очікувані результати» вилучити норму про створення оздоровчого закладу нового типу цілорічного функціонування;
в розділі «Організація контролю за виконанням програми» в якості основних форм контролю за реалізацією заходів та досягнення показників передбачити можливість проведення незалежної громадської оцінки (експертизи) ходу реалізації програми силами організацій громадянського суспільства;
в розділі «Організація контролю за виконанням програми» останній абзац викласти у редакції «проведення моніторингу та вжиття додаткових заходів згідно із рекомендаціями та пропозиціями Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, організацій громадянського суспільства та у разі необхідності – внесення коректив до програми»;
В розділі «Заходи щодо реалізації програми» вилучити пункти про відкриття і роботу обласного центру відпочинку та оздоровлення цілорічного функціонування (сума коштів обласного бюджету 750 тисяч гривень); створення обласного центру організації оздоровлення та формування здорового способу життя і його районних відділень (сума коштів обласного бюджету 758 тисяч гривень та місцевих бюджетів – 395 тисяч)